Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
     
     
No. Iklan Tajuk Tarikh Papar Tarikh Tamat
37/2022Iklan Perjawatan Bukan Akademik21/11/202216/12/2022BORANG
           
     
 
PERHATIAN KEPADA PEMOHON
1.
Semua permohonan jawatan pentadbiran DIMESTIKAN  menggunakan Sistem Permohonan Jawatan secara atas talian bagi mengisi Borang Permohonan Jawatan dengan melayari http://www.utem.edu.my dan klik di pautan yang disediakan di Quick Links > Job Vacancies > Iklan Perjawatan Bukan Akademik.
2.
Pemohon mestilah memenuhi syarat lantikan yang telah ditetapkan dalam skim perkhidmatan bagi jawatan yang dipohon sebelum memohon jawatan. Skim perkhidmatan boleh dirujuk dengan klik pada gred yang dipohon pada pautan iklan di atas.
3.
Permohonan yang TIDAK dibuat menerusi Sistem Permohonan Jawatan secara atas talian akan DITOLAK.
4.
Pemohon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti Arahan Pengisian sebelum memohon jawatan. Pemohon DIMESTIKAN memuat naik gambar terkini berukuran pasport dan dokumen sokongan akademik yang berkaitan dengan kelayakan jawatan dipohon. Kegagalan mengisi maklumat dengan lengkap serta tidak memuat naik dokumen sokongan boleh menyebabkan permohonan calon DITOLAK.
5.
Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk menjalani ujian saringan atau temu duga.
6.
Sekiranya calon tidak menerima sebarang jawapan dari pihak UTeM dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan, ini bermakna permohonan calon tersebut adalah dianggap tidak berjaya. .
7.
Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi kami :

           Unit Perjawatan
           Bahagian Sumber Manusia
           Pejabat Pendaftar
           Universiti Teknikal Malaysia Melaka
           06 – 2701981 / 2837 / 1947.
           Email :  recruit.academic(at)utem(dot)edu(dot)my (jawatan Akademik)
                        recruit.non-academic(at)utem(dot)edu(dot)my (jawatan Pentadbiran)

TARIKH TUTUP PERMOHONAN JAWATAN: 16 DISEMBER 2022 (KHAMIS)