Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
SENARAI PERJAWATAN AKADEMIK (SIRI 3/2022)


BIL.

JAWATAN

FAKULTI

KEPERLUAN BIDANG KRITIKAL

SKIM

1.

Pensyarah Universiti DS45/DS51

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan (FPTT)

1. Rantaian Bekalan Dan Logistik
2. Pemasaran

PAPAR

Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (FTMK)

Teknologi Permainan, Pengaturcaraan Pangkalan Data Lanjutan, Pembangunan Aplikasi Mobile

Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FTKMP)

Metalurgi, Kimpalan, Modifikasi Permukaan

Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan (IPTK)

1. Pengurusan/ Pembangunan Sumber Manusia

2. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET)

Pusat Pembelajaran Bahasa (PPB)

Bahasa Inggeris

 
PERHATIAN KEPADA PEMOHON

 

1.

Permohonan ini hanya terbuka kepada WARGANEGARA MALAYSIA sahaja

2.
Pemohon mestilah memenuhi syarat lantikan yang telah ditetapkan oleh skim perkhidmatan bagi jawatan yang dipohon sebelum memohon jawatan. Skim perkhidmatan boleh dirujuk dengan klik pada gred yang dipohon pada pautan iklan di atas.
3.

Pemohon yang berminat dikehendaki mengemukakan dokumen seperti berikut:

3.1 Borang Permohonan Jawatan Akademik (Pensyarah Universiti / Pegawai Latihan Vokasional / Guru Bahasa)

Muat Turun Borang Permohonan Jawatan Akademik

3.2  Selain daripada Borang Permohonan Jawatan Akademik, pemohon yang memohon jawatan Pensyarah Universiti juga perlu memenuhi Syarat Minima Permohonan Ke Jawatan Pensyarah Kanan Gred DS51 (Lampiran A1 / A2) dan mengisi Borang Penilaian Syarat Minima Permohonan (Lampiran B1 / B2).

3.3 Pemohon dari kalangan pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan / Badan-Badan Berkanun / Pihak Berkuasa Tempatan dikehendaki mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan dan  mengisi borang Pengesahan Ketua Jabatan di Lampiran A.

4.
Permohonan perlu disertakan dengan dokumen sokongan yang lengkap. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses dan dianggap tidak berjaya.
5.
Hanya pemohon yang berjaya melepasi tapisan Universiti sahaja akan dipanggil temu duga.
7.

Sila hantar borang yang lengkap dengan menyatakan jawatan dan gred dipohon di sudut sebelah kanan sampul surat kepada Universiti ke alamat berikut:

Unit Perjawatan, Bahagian Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar,
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal Melaka

 

8.
Borang permohonan hendaklah diterima oleh Universiti pada atau sebelum tarikh tutup iklan. Borang yang lewat diterima tidak akan diproses.
   
TARIKH TUTUP PERMOHONAN JAWATAN:  

TERBUKA SEPANJANG TAHUN ATAU SEHINGGA KEKOSONGAN BIDANG KRITIKAL DIISI (MANA YANG TERDAHULU).

PEMOHON YANG TIDAK MENERIMA SEBARANG JAWAPAN DARIPADA UTEM DALAM TEMPOH ENAM (6) BULAN DARI TARIKH PERMOHONAN DITERIMA OLEH UTEM, HENDAKLAH MENGANGGAP PERMOHONAN TERSEBUT TIDAK BERJAYA